Občutki in misli

Velikokrat se nam zgodi, da preberemo določeno misel, zaradi katere spremenimo razpoloženje. Do tega največkrat pride, ko so te misli takšne, da jih lahko povežemo z osebno izkušnjo. Tako da, v kolikor bodo te misli osebne ali, da se bomo v njih prepoznali, bodo te misli imele močan pomen za nas. Ne glede na vsebino in sporočilo, ki jo misli prenašajo se bo zgodilo, da se bo v določenih mislih prepoznal vsak od nas, eni v takšnih, drugi v drugačnih. Lahko se zgodi, da nas bodo razžalostile, osrečile, nasmehnile ali nam bodo odprle oči. Ne glede na občutke, ki jih misli ustvarijo je pomembno, da se zavedamo, da vse te misli imajo svoj pomen, ne samo za nas, pač pa za vse udeležence, ki se bodo prepoznali v misli. Torej so misli tiste, ki družijo ljudi skupaj, ki si delijo iste izkušnje, doživetja ali mnenja.